Regulamin

Regulamin Sklepu

1. Informacje ogólne.
1.1. Właścicielem sklepu internetowego działajacego pod adresem www.gala24.pl zwanym dalej Sklepem  jest firma WIWAR II Dariusz Warylewski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 112A, kod 85-739, NIP 554-111-27-47, REGON 091176277, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy: 8798.

1.2. Oferta Sklepu skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej Klientem.
1.3. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sklep swoich danych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży.
1.4. Sklep oferuje produkty nowe, wolne od wad, oryginalne, objęte rękojmią sprzedawcy.
1.5. Prezentowane w Sklepie Internetowym zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów.
1.6. Rejestrowane wejście do sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 
2. Zamówienia.
2.1. Zamówienia przyjmowane są przez sklep Gala24.pl 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.
2.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie "formularza zamówienia" znajdującego się w sklepie.
2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta.
2.4. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika sklepu.
2.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
      a) dla zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie, wpłynięcia zamówienia do sklepu;
      b) dla zamówień płatnych przelewem - w momencie wpłynięcia przelewu opłacającego zamówienie na konto bankowe sklepu lub na konto sklepu w systemach płatności internetowych IAI S.A. i PayU.
2.6. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
2.7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Aktualnie nie wysyłamy produktów za granicę.
2.8. Do każdego zamówienia dołączona jest specyfikacja sprzedaży z wyszczególnioną nazwą towaru oraz paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dodatkowe dane (wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie z formularzem zamówienia).
2.9. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (wyłącznie e-mailem). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
2.10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia.
2.11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 3. Polityka cenowa
3.1. Ceny podane w serwisie są cenami jednostkowymi brutto określonymi w PLN. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
3.2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.
3.3. Katalog produktów oraz ceny znajdujące się w sklepie internetowym należy traktować jako informację cenową, a nie ofertę cenową w rozumieniu KC. 

4.  Warunki płatności.
4.1. W sklepie Gala24.pl istnieje możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
      a) za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty pobrania u listonosza, w urzędzie pocztowym przy odbiorze przesyłki, lub u kuriera;
      b) z góry (przelewem lub kartą płatniczą) - wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto Sklepu:

  • przelewem na konto nr 85 1090 1896 0000 0001 0112 6650,
  •  przez system płatności internetowych obsługiwanych przez IAI S.A. lub PayU,
  • kartą kredytową Visa lub Mastercard- płatność obsługiwana przez PayU.


4.2. Klient, który wybrał opcję płatności z góry, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.

5. Dostawa.
5.1. Zamówione przedmioty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem: Poczty Polskiej, firmy InPost (Paczkomaty) lub firmy kurierskiej.  
5.2. Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy wraz z paragonem lub fakturą.
5.3. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji oraz czasu dostawy. Czas dostawy zależy od wybranej metody wysyłki, i tak:
      a) Poczta Polska (Pocztex)- czas dostawy to zazwyczaj około 1-2 dni robocze,

      b) Paczkomaty (InPost)- czas dostawy to zazwyczaj około 1-2 dni robocze,

      c) Kurier - czas dostawy to zazwyczaj około 1 dzień roboczy.
 
6. Prawo do odstąpienia od umowy.
6.1. Konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki. W naszym sklepie okres ten wydłużyliśmy do 30 dni!
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie (link do wzoru oświadczenia). Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres sklep@gala24.pl, lub drogą pocztową na adres: Gala24.pl, ul. Fordońska 112A, 85-739 Bydgoszcz. Zwracany towar należy odesłać na adres: Gala24.pl, ul. Fordońska 112A, 85-739 Bydgoszcz. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.3. Prosimy o dołączenie oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura), ułatwi nam to zaksięgowanie zwrotu.
6.4.  Sklep dokona zwrotu środków pieniężnych niezwłocznie, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6.5. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.

6.6 Zwrot Towaru odbywa się na koszt Konsumenta. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
6.7 W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych pomniejszoną o wartość gratisu- zgodnie z ceną gratisu.

6.8  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (nie można zwracać produktów personalizowanych z wykonanym tłoczeniem lub grawerunkiem). 

 

7. Nieodebrane przesyłki.
7.1. Klient będzie obciążony kosztem nieodebranej przesyłki.
7.2. Na koszt nieodebranej przesyłki składają się koszt przesyłki i koszt zwrotu przesyłki
7.3. Koszty przesyłki określone są w dziale "Pomoc- koszty dostawy". Koszty zwrotu przesyłki są naliczane wg cenników Poczty Polskiej i firm kurierskich. W przypadku Poczty Polskiej do kosztu zwrotu przesyłki należy doliczyć 23%VAT. 

 

8. Reklamacje produktów.
8.1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są rękojmią sprzedawcy.
8.2. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.
8.3. Wadliwy produkt należy odesłać na adres: Gala24.pl, ul. Fordońska 112A, 85-739 Bydgoszcz, po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi klienta (telefon, e-mail) listem poleconym. Jeśli wysyłka listem poleconym nie będzie możliwa (ze względu na wagę lub gabaryt przedmiotu) formę wysyłki należy uzgodnić z obsługą sklepu.
8.4. Do odsyłanego produktu prosimy dołączyć potwierdzenie sprzedaży wraz z paragonem (lub fakturą VAT) i informacją o wadzie produktu.
8.5. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).
 

9. Prawa autorskie.

9.1. Sklep internetowy Gala24.pl, w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika stanowią wyłączną własność firmy "WIWAR II" Dariusz Warylewski oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
9.2. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia i grafika, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody firmy "WIWAR II" Dariusz Warylewski.

 

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

10.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

10.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

11. Ochrona danych osobowych.
11.1. Firma WIWAR II stosuje się do RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.2. Firma WIWAR II może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art.6 ust.1 RODO. Dane osobowe firma pozyskuje od klientów
11.3. Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Bez tych danych nie będzie możliwa realizacja umowy kupna-sprzedaży. 
11.4. Firma będzie przechowywała dane klientów przez czas nieokreślony. Uzasadnione jest to przede wszystkim polityką rabatową oraz polityką reklamacyjną.
11.5. Każdy klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
11.6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11.7. Firma zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi klienta, nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Firma nie wykorzysta tych danych w celach innych niż określone w Regulaminie oraz Polityce Prywatności i cookies.
11.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

12. Postanowienia końcowe.
12.1. Sklep zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu.
12.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Gala24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku "Potwierdzenie sprzedaży".
12.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 24 maja 2018 roku.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel