Reklamacje

Reklamacje produktów.


1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki i produktu, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pracownika Poczty Polskiej lub kuriera).
2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
3. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.
4. Wadliwy produkt należy odesłać na adres firmy prowadzącej sklep po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi klienta (telefon, e-mail).
5. Do odsyłanego produktu należy dołączyć potwierdzenie sprzedaży wraz z paragonem (lub fakturą VAT) z informacją o wadzie produktu.

6. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).

pixel